KPN

AFLEVERING 4:  KPN

Zondag 10 december 2017, 17:00 uur

We richten ons in deze uitzending op het KPN Mooiste Contact Fonds. Dit fonds brengt mensen die weinig of geen sociaal contact hebben weer in contact met de buitenwereld.

Herhaling:
Maandag 11 december om 15:30 uur.
Zaterdag 16 december om 14:30 uur.

 

Wat is het KPN Mooiste Contact Fonds

Het Mooiste Contact Fonds is een initiatief van KPN. Het fonds werd in 2007 opgericht. Met het fonds ondersteunt KPN initiatieven van verschillende maatschappelijke partners die gericht zijn op het stimuleren van sociaal contact voor kwetsbare groepen in de samenleving. Om verschillende redenen hebben sommige mensen minder aansluiting bij de wereld om hen heen dan ze zouden willen. Daardoor ligt sociaal isolement op de loer. Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om daar wat aan te doen.

Wat willen ze bereiken?
KPN verbindt mensen al meer dan 130 jaar door producten en diensten te bieden waarmee zij met elkaar in contact komen. Het KPN Mooiste Contact Fonds richt zich op groepen voor wie dit contact niet vanzelfsprekend is. Met techniek, middelen en mensen zorgen we ervoor dat ook deze kwetsbare groepen weer verbonden zijn met de samenleving.

Voor wie is het fonds opgericht?
Kwetsbare groepen zoals senioren, mensen met een verstandelijke beperking of langdurig en chronisch zieke kinderen  staan centraal binnen de projecten van het fonds. Zij lopen een relatief grote kans om terecht te komen in een sociaal isolement. Het KPN Mooiste Contact Fonds is daarom met name op deze kwetsbare groepen gericht.

Hoe gaat het fonds te werk?

Het KPN Mooiste Contact Fonds zet techniek, middelen en mensen in om haar projecten te steunen. Aanmelden als vrijwilliger is vooralsnog alleen mogelijk voor (ex)medewerkers en gepensioneerden van KPN in Nederland. KPN’ers die in dienst zijn, kunnen onder werktijd 8 uur per jaar deel nemen aan een project. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden op het contactformulier bij de evenementenkalender op de website.

Wilt u zich aanmelden voor De Zilverlijn ga naar www.ouderenfonds.nl of bel gratis 0800 132